--------------

Rychlá, přesná a pohodlná inventura baru

--------------

Zvyšuje efektivitu

Díky častějším inventurám baru máte lepší přehled o vlivu akcí podpory prodeje na tržbu. Po každé z akcí si můžete ihned zjistit, jak akce ovlivnila prodej podporované položky a můžete okamžitě vyhodnotit efektivitu akce. Lepší přehled prodejů na baru vám umožní řídit bar efektivněji a dosáhnout vyšších tržeb i zisků.