--------------

Váha na alkohol pro inventury baru

--------------

Změří množství nápoje

Prostřednictvím naší váhy na alkohol můžete zefektivnit proces, jakým je inventura baru. Stávající metody fyzické inventury baru jako přelévání do odměrného válce nebo měření pomocí stupnic na vyhodnocovacích válcích či měrkách jsou pomalé, vzhledem k teplotní rozpínavosti nápojů jsou nepřesné a samotné přelévání je v rozporu s dodržováním hygienických požadavků při prodeji nápojů. Decibar automaticky přepočítává váhu na zůstatkový objem v láhvi. Využívá k tomu rozsáhlou databázi hmotnostních koeficientů, která je součástí produktu. Tuto databázi udržujeme ve spolupráci s výrobci vždy aktuální.

Decibar je váha přenosná. Je konstruovaná tak, aby odolala náročnosti provozu v pohostinství. Měří s maximální odchylkou 1g v celém rozpětí váživosti 0-5000g. Pro zachování přesnosti je vhodné jednou za čas váhu kalibrovat. Proces kalibrace je předprogramován přímo ve váze a můžete si jej provést sami bez dalších vícenákladů. Cejchování v případě interní inventury zákon nevyžaduje.

Váha na alkohol Decibar neznehodnocuje nápoje při přelévání. Při vážení nedochází ani k objemovým ztrátám jako při přelévání alkoholu do odměrných válců, kdy zůstává část nápoje na stěnách válce. Na základě měření jsme zjistili, že již při osmi inventurách dojde ke ztrátě až 0,04l přelévané položky. Měření Decibarem je také nezávislé na teplotní roztažnosti nápojů. Váha na alkohol Decibar měří vždy všem stejně přesně.