--------------

Váha na alkohol pro inventury baru

--------------

Uloží data

Decibar je přenosná váha na alkohol s vlastní pamětí a akumulátory pro používání bez nutnosti připojení k elektrické síti. Paměť Decibaru obsahuje sortimentní databázi včetně čárových kódů pro identifikaci položek a hmotnostních koeficientů pro přepočet váhy na zůstatkový objem v láhvi. Tato paměť rovněž slouží k ukládání dat jednotlivých inventur. Decibar si umí pamatovat až tři inventury zpětně. Doporučujeme ale přenášet data do počítače po každé provedené inventuře baru. V praxi to většinou funguje tak, že obsluha baru zváží láhve a poté předá váhu provoznímu. Ten stáhne data do počítače, kde v programu Decibar Inventory SW, který je součástí produktu, spočítá kompletní hárek.