--------------

Váha na alkohol pro inventury baru

--------------

Jednoduché ovládání

Při vývoji Decibaru jsme kladli velký důraz na jednoduchost ovládání, aby s Decibarem mohl pracovat opravdu každý. Práce s Decibarem je maximálně intuitivní. Na začátku inventury personál stiskne tlačítko START a váha ho vede. Blikající okénko snímače čárového kódu naznačuje, že má být přiložena láhev k identifikaci načtením čárového kódu. Po načtení se na displeji objeví označení položky, např. Jack Daniels, a je automaticky aktivována váha. Po zvážení a sejmutí láhve z vážicí plochy se opět rozbliká snímač. V každém kroku váha obsluhu správně směřuje a neumožní provést jinou operaci než tu, která je v pořadí. Na konci stiskem tlačítka STOP obsluha ukončí inventuru a další proces zpracování dat nastane až v počítači v programu Decibar Inventory SW, který byl rovněž vyvinut s maximálním ohledem na jednoduchost. Vážení, přepočítávání a zapisování probíhá automaticky, eliminuje se tak riziko chyby personálu. Proces identifikace, změření a zapsání do paměti jedné položky trvá čtyři vteřiny.