--------------

Rychlá, přesná a pohodlná inventura baru

--------------

Minimalizuje chyby

Při vývoji váhy na alkohol Decibar jsme kladli důraz na jednoduché používání při maximálním omezení možnosti chyby lidského faktoru. Identifikace položky, její změření, záznam naměřených dat i pak samotný výpočet hárku, vše probíhá automaticky. Při měření láhví personál pouze na začátku inventury stiskne start a na konci stop. Mezitím jen přikládá láhve ke snímači čárového kódu a následně na váhu. V průběhu měření se automaticky střídavě aktivuje snímač čárového kódu a váha. To znamená, že Decibar obsluhu automaticky vede a neumožňuje jí udělat jinou operaci, než která je zrovna v pořadí. Personál v průběhu inventury může na kontrolním displeji sledovat, jak Decibar právě identifikoval láhev, například Jack Daniels, a že váha naměřila zůstatek v láhvi 0,36L. Po změření všech láhví se data přenesou do programu Decibar Inventory SW, který je součástí produktu. Program pak vypočítá kompletní hárek. Obsluha pouze doplní fasování a případně stavy nevážených položek jako jsou cigarety, čaj, tyčinky a další. Ve všech krocích je inventura automatická, takže po konečném výpočtu nemusíte sáhodlouze pátrat, kde se stala chyba, jelikož vám hárek nesedí.